Služby v oblasti účetnictví a daňové evidence

V oboru daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) pracuji od roku 1998 a v účetnictví (dříve podvojné účetnictví) od roku 2004.

Daňová evidence Podvojné účetnictví

Daňová evidence

Nabízím kompletní nebo částečné zpracování dokladů v daňové evidenci
 • zpracování DPH a jeho elektronické podání
 • zpracování souhrného hlášení a jeho elektronické podání
 • zpracování kontrolního hlášení a jeho elektronické podání
 • vedení evidence příjmů a výdajů v pokladní knize
 • vedení evidence bankovního účtu
 • vedení mzdové a personální agendy
 • vedení evidence majetku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • zpracování silniční daně
 • zpracování daňového přiznání
 • zpracování přehledu pro OSSZ
 • zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu
 • zpracování daně ze závislé činnosti a srážkové daně

Nabízené služby

Podvojné účetnictví

Nabízím kompletní vedení účetnictví nebo zpracování jednotlivých agend
 • zpracování účetní osnovy
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku a hlavní knihy
 • vedení knihy závazků a pohledávek
 • zpracování mezd a mzdové agendy
 • vedení pokladní knihy
 • zpracování bankovního výpisu
 • vedení evidence drobného majetku
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
 • evidence vozidel a zpracování silniční daně
 • zpracování a podání přehledu DPH
 • zpracování a podání kontrolního hlášení
 • zpracování a podání souhrného hlášení
 • zpracování a vložení Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát do Sbírky listin
 • vyhotovení roční závěrky a uzávěrky
 • uzavření všech účtů a zpracování daňového přiznání

Nabízené služby

O nabízených službách

Účetní software

Vaši agendu mohu zpracovávat ve svém účetním programu Pohoda, případně mohu pracovat přímo s Vaším účetním programem.

Výstupy

Průběžně Vás budu informovat o ekonomické situaci Vaší firmy, posílat elektronicky sestavy z účetnictví a na konci období Vám předám veškeré potřebné dokumenty v listinné podobě dle vzájemné dohody.

Cena

Cena služeb je stanovena dle rozsahu požadované práce dohodou přijatelnou pro obě strany. Je možné zvolit měsíční paušál nebo částku za jednotlivé úkony.

Těším se na spolupráci s Vámi.

V případě zájmu mě kontaktujte na emailu lada.tesarova@centrum.cz nebo na telefonním čísle +420 605 286 431.